Studentparlament krever kjønnspoeng

Studentparlamentet ved UiO ønsker at Universitetet skal innføre kjønnspoeng på studier der ett kjønn er representert med under 25 prosent

Kultur

– Kjønnspoeng er et av flere tiltak vi ønsker for å få til en god representasjon av begge kjønn på studier der ett kjønn er i klart overtall, sier leder for studentparlamentet ved Universitetet i Oslo (UiO), Marianne Andenæs, til Universitas.Lars Madsen, listetopp i Blå liste, mener kjønnspoeng er en dårlig idé.– Det finnes andre og bedre metoder man kan bruke. For eksempel har NTNU i Trondheim hatt suksess blant annet ved å endre navn og emnebeskrivelser på fag med skjev kjønnsbalanse, sier han.Parlamentsleder Andenæs sier det alltid vil være uenigheter i likestillingstiltak.– Men det er verdt å forsøke å få en bedre balanse. Det er viktig at man ikke skyver problemene ned i en skuff, sier hun til Universitas.