Dårlige karakterer? Skyld på genene!

Hele 62 prosent av den enkelte elevs prestasjoner kan forklares genetisk, mener forskere.

skole.jpg
Kultur

En ny undersøkelse blant  mer enn 11.00 tvillingpar viser at gener for IQ ikke er det eneste som påvirker våre sjanser for å få gode karakterer i skolen.Prestasjonene våre påvirkes også av de genene som har innflytelse på blant annet motivasjon, personlighet og tillit, skriver avisen.dk.De mange tvillingparene i undersøkelsen – både eneggede og toeggede – fylte i 16-årsalderen ut et spørreskjema hvor de og foreldrene deres redgjorde for 83 personlighetstrekk. For eksempel hvor hardt de arbeidet, og hvor glade de var.Da de unge tok den britiske skolens avgangsprøve, sendte de karakterene til forskerne, som sammenholdt informasjonen.På bakgrunn av dette konkluderte de at 62 prosent av den enkelte elevs prestasjon kunne forklares med genetiske faktorer, og at IQ-en langt fra var den eneste faktoren. Genene for engasjement har for eksempel også stor betydning.- Det er virkelig viktig å forstå hvorfor barn har forskjellige akademiske prestasjoner. Disse undersøkelsene viser at det er en genetisk basis for hvor lett barn har for å lære og hvor stor glede de opplever med det, sier utvinklingspsykolog Kaili Rimfeld fra Kings College i London, som er forfatter av en vitenskapelig artikkel om undersøkelsen publisert hos Videnskab.dk.