Fire spørsmål du må forvente på intervjuet

Fire toppsjefer trekker frem fire spørsmål som særlig viktige.

Kultur

Når virksomheter er på utkikk etter den riktige medarbeideren, er det ofte de samme spørsmålene som går igjen under jobbintervjuet, skriver avisen.dk.De tre toppsjefene Maggie Hennessy, Roop Bhumra og Stephen Wilson gir i The Guardian sine tips om hva du alltid bør kunne svare på under intervjuet:Kan du beskrive hva du tror du skal gjøre, og hvem du kommer til å arbeide sammen med i denne jobben?Dette åpne spørsmålet hjelper arbeidsgiveren å se om du har forstått hva jobben egentlig innebærer. Derfor er det viktig at du setter deg grundig inn i jobb-beskrivelsen før samtalen.Kan du komme med et eksempel på hvordan du har bidratt til effektivt samarbeid tidligere?Samarbeidsspørsmålet skal forsikre arbeidsgiveren om at du kan jobbe sammen med både kollegaer og ledelse. Spørsmålet gir deg en god mulighet til å fortelle hva du har gjort for å sikre samarbeid på din tidligere arbeidsplass.Beskriv en stresset situasjon som du har opplevd og hvordan du håndterte den?Her skal du som søker vise at du kan takle stress. Svaret ditt viser arbeidsgiveren om du er god til å løse problemer. Ifølge Stephen Wilson, som er direktør i hjemmehjelpsfirmaet Care Albam, er det verste svaret du kan at du aldri blir stressa.Kan du gi eksempel på hvordan lover og regler kan påvirke arbeidet ditt?Her skal man vise at man har kunnskap og erfaring innen sitt område, at man følger med i lovgivningen og har oversikt over hvilke krav man må være oppmerksom på.

Nyheter
Kultur