En ny studie fra Unviersity of Exeter i Storbritannia viser at guttebarn har større risiko for døfødsel. Det melder Videnskab.dk.Studien har undersøkt over 30 millionoer fødsler globalt.Resultatene viser at det er omkring 10 prosent større risiko for å få en døfødt gutt enn en jente. - Tallene taler for seg selv - ulikheten mellom de døfødte guttene og pikene er meget overraskende, sier Dr Finone Mathews fra University of Exeter.- Døfødte barn kan skje hvem som helst, også mennesker som lever i rike land med et godt helsevesen. Hver dag fødes det 11 døfødte barn i Storbritannia. Hvis vi finner ut av hvorfor det nettopp er gutter som har størst risiko fo å være døfødte er det første skritt på veien til å utvikle nye metoder for å håndtere risikofyllte graviditeter, konkluderer hun.