- Forekomsten av klamydia har steget gjennom hele perioden og ligger 60 prosent høyere enn gjennomsnittet for landet, sier smittevernoverlege Bjørg Dysthe til Osloby.no.- Vi vet ikke om det skyldes at forekomsten virkelig er høyere her, eller om ungdommen i Bærum er flinkere til å teste seg. Vi håper at det siste er tilfellet. Vi har ikke tall på hvor mange som tester seg, bare på antall smittede.Ifølge Asker og Bærum Budstikke, som først omtalte undersøkelsen, har antall påviste klamydia-tilfeller i Bærum økt fra 360 i 2008 til 799 i fjor. Smitten rammer særlig folk under 25 år. I samme periode har antall tilfeller i Asker sunket svakt.- Vi kan ikke forklare forskjellene, men ser at tallene for Bærum ligner mer på Oslo-tallene, som er høyere enn for Akershus, sier Dysthe til Osloby.no.