Det er ikke lett å være sjef. Særlig ikke hvis man er kvinne, skriver voksnekvinder.dk.En ny undersøkelse viser at kvinner som har makt til å lede og fordele arbeid, ansette og sparke og fastsette lønnen for andre, har flere symptomer på depresjon enn kvinner uten de samme mulighetene. Det samme gjelder ikke for menn.Undersøkelsen omfattet mer enn 1.500 kvinner og 1.300 menn.- Det er slående. Kvinnelige sjefer burde ha alle forutsetninger for mental sunnhet. De har lengre utdannelse, høyere inntekt, flere prestisjefyllte jobber, mer arbeidsglede og selvstendighet enn kvinner uten lederoppgaver. Men de har en dårligere mental helse enn kvinner som ikke sitter på lederstilligner, sier Tetyana Pudrovska, som er assisterende professor i sosiologi ved University of Texas.Hun forklarer det med at kvinner i sjefsstillinger både skal håndtere personkonflikter, spenninger, negative sosiale interaksjoner, fordommer og sosial isolasjon. Dessuten møtes de med motstand fra underordnede og overordende.- Kvinner i lederjobber oppfattes av omverden som om de mangler gjennomslagskraft, og det er ikke tillit til at de er sterke ledere. Når de utviser slike kjenntegn, så blir de dømt til å være ufeminine og det bidrar til kronisk stress, sier Pudrovska.- Mannlige sjefer har generelt mindre stress, fordi de ikke møtes av den samme motstanden eller negative stereotyper. Mannlig makt aksepteres som normalt og legitimt, og det reduserer personkonflikter.Undersøkelsens resultater viser ifølge forskerne at det er viktig at man er bevisst kjønnsdiskriminering så man kan redusere fientlighet og fordommer mot kvinnelige ledere, slik at de ikke utsettes for de psykologiske kostnadene som er forbundet med å være kvinnelig leder. Undersøkelsen er offentliggjort i tidsskriftet Journal of Health and social Behavior.