En enkeltperson kan ikke endre kulturen ved en arbeidsplass der miljøet er giftig.Men det finnes noen strategier vi kan ta i bruk forv å redusere stresset som oppstår når arbeidsplassen er dysfunksjonell, skriver ingenjorskarriar.se.De tre tipsene er hentet fra Kathleen Paris bok ”Staying Healthy in Sick Organizations”.1.) Snakk alltid sant. Selv om sannheten er ubekvem og vanskelig og får deg til å fremstå dårlig. Løgner og halvsannheteter rammer din integritet og troverdighet. Om du er sjef, gå inn for å skape en atmosfære der det er OK og trygt å si sannheten.2.) Gå ut fra deg selv. Unngå ”vi”, ”dere”, ”de”, ”du”. Snakk bare for deg selv og ut i fra dine egne erfaringer og kunnskaper. Det er mer konstruktivt enn å snakke om hvor håpløse alle andre er. Lytt også til dine medarbeidere og respekter deres opplevelser.3.) Innse at dere er avhengige av hverandre. Ingen klarer seg på egen hånd. Om du forstår hvordan det du gjør og sier påvirker andre, så kanskje du kan oppleve en følelse av fellesskap. I stedet for å konkurrere og havne i konflikter, kan du skape harmoni omkring deg, gjennom å innstille deg på samarbeid og være et skritt foran de andre.