Jenter i flertall - likevel får de kjønnspoeng

Jenter som vil ta mastergrad i en guttedominert ingeniørutdanning får ekstrapoeng for kjønn. Men gutter får ikke tilsvarende poeng i det jentedominerte tannpleierstudiet.

Foto: Iván Kverme/Finansavisen.

Jenter utgjør flertallet av studentene i 48 fag, guttene bare i 8, skriver Aftenposten. Likevel gis det i større grad ekstrapoeng for kjønn til jenter enn gutter.I dag gis det kun kjønnspoeng til gutter som søker om opptak ved studieretningen dyrepleie og veterinærstudiene ved Norges miljø- og biovitenskapelige universiteter i Ås.For jenter er det langt flere kjønnspoeng å hente. De får to poeng for å søke de fleste bachelorutdanninger i ingeniørfag, 17 femårige masterstudier i teknologi og ingeniørfag ved NTNU, enkelte maritime fag og landbruksstudiet ved Høg-skolen i Hedmark.Ved NTNU jobber studentene imidlertid for å fjerne den omstridte ordningen.- Vi vil ha full avvikling av kjønnspoengene, sier Jone Trovåg, leder for Studenttinget til Aftenposten.- Vi opplever at studentene synes det er negativt, selv de som blir positivt diskriminert. Dessuten mener vi kjønnspoengene ikke har hatt ønsket effekt. Vi har hatt tiltak som egne jentedager og andre motivasjonsprogrammer, men det er poengene som får æren for at flere jenter søker, sier han.