Befolkningsundersøkelsen er gjennomført av amerikanske myndigheter, og viser at yrkene med det høyeste alkoholforbruket finnes innen gruvedrift, byggindustri, restaurant- og hotellbransjen.Men også kunst- og underholdningsbransjen og administrasjon og ledelse kommer høyt opp, ifølge VG.Alkoholforsker Kristn Buvik er ikke overrasket, og mener det stemmer godt overens med norsk forskning på området, hvis man bare ser bort ifra gruvearbeidere.- Det er spesielt bar- og restaurantarbeidere som har et høyt forbruk av alkohol. De har lett tilgang på alkohol, og er en del av en bransje som fester mye. Det er ukurante jobbtider, bransjen er preget av en ung yrkesgruppe og mye deltidsarbeid, sier hun til VG.Buvik trekker også frem at norsk forskning har vist at det er et høyere alkoholforbruk i privat sektor, og at media og underholdningsbransjen skiller seg ut.- Av alle yrkesaktive kvinner var det kvinnelige ledere som hadde et høyest alkoholforbruk. Det kan tenktes at det har å gjøre med at de har høy grad av kunderepresentasjon samt møter og seminarer hvor alkohol er en vanlig del av hverdagen.