Oppjusterer BNP- og inflasjonsanslag

EU-kommisjonen er ute med nye anslag.

Foto: Scanpix
Kultur

EU-kommisjonen skriver i sin vårrapport at det ventes en vekst i bruttonasjonalprodukt på 1,5 prosent i euroområdet i 2015. Forrige anslag fra vinterrapporten var 1,3 prosent. BNP-veksten for 2016 anslås til 1,9 prosent, som før.Det ventes en vekst i infasjonen på 0,1 prosent, mot tidligere anslag på minus 0,1 prosent.– Den europeiske økonomien opplever sin lyseste vår på flere år. Men det må gjøres mer for å sikre at bedringen er noe mer enn et sesongfenomen, sier økonomikommissær Pierre Moscovici.Lav oljepris, stabil global vekst, lavere eurokurs og politiske tiltak har gitt den europeiske økonomien litt vind i ryggen, konkluderer han og EU-kommisjonen i sin vårprognose.  

Nyheter
Kultur