Yrke og kjønn har lite å si for korttidsfraværet

Verken jobb, utdanning, alder, kjønn eller om man har omsorg for barn har mye å si for hvor stort korttidsfravær nordmenn har på grunn av sykdom.

Kultur

Det viser en ny analyse som sosiologiprofessor Arne Mastekaasa ved Universitetet i Oslo har utført, skriver Aftenposten.I analysen defineres korttidsfravær som fravær der arbeidstakeren har vært borte fra jobb på grunn av sykdom i mindre enn én uke.– Det mest interessante er at utdanning i liten grad påvirker korttidsfraværet, mens det har en sterk og klar sammenheng med langtidsfravær. Det er mye mindre langtidsfravær blant dem som har høy utdannelse. Det har igjen sammenheng med hvilket yrke man har, der tunge, manuelle yrker i større grad forbindes med langtidsplager og -sykdommer, sier Mastekaasa.Han mener det heller ikke er slik at motivasjon er en utslagsgivende faktor.– Det er vanlig å anta at høyt utdannede er mer motiverte for å gå på jobb, og jeg hadde ventet at dette skulle slå ut også på de korte fraværene, men det er altså så å si ingen sammenheng mellom utdannelse og korttidsfravær, og dette var overraskende, sier Mastekaasa. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv