En oversikt over kvinneandelen i selskaper der staten er inne med en betydelig eierandel, viser blant annet at Norsk Hydro har kun 13 prosent kvinner blant sine ansatte, mens NSB følger etter med 17 prosent, skriver Dagens Næringsliv.– Vi kan slå fast at vi har et kjønnsdelt arbeidsmarked. Helt fra skolen av dreier det seg om å få jenter til å ta mer utradisjonelle valg. Nå ser vi at flere kvinner enn menn tar høyere utdannelse, sier næringsminister Monica Mæland (H) til avisen.– Jeg er bekymret over den lave kvinneandelen, særlig på ledelsesnivå. Jeg mener at vi må velge blant de beste, og da må vi velge i hele befolkningen, sier hun.Oversikten viser videre at kvinneandelen ligger på 21 prosent i Kongsberg Gruppen, 22 prosent i Yara, 24 prosent i Statkraft, 31 prosent i Statoil, 36 prosent i Telenor og Posten, 39 prosent i Norsk Tipping, og faktisk hele 54 prosent i DNB.Alle selskapene har imidlertid menn som toppsjefer. Posten har med sine 50 prosent den største kvinneandelen i konsernledelsen. Lavest kvinneandel har NSB som er uten kvinner i en toppledelse bestående av ni menn. (©NTB)