Effekten som avtalefestet pensjon (AFP) har på døtrenes yrkesdeltakelse, er overraskende stor, sier postdoktor Julian Vedeler Johnsen ved Institutt for økonomi ved Universitetet i Bergen til Bergens Tidende.– Det er en svært positiv effekt av en velferdsordning som man ikke kunne regne med på forhånd. Hverdagen og virkeligheten byr på utfordringer når barn skal leveres og hentes presist. Det betyr sterke begrensninger for arbeidstid, møtevirksomhet og jobbreiser for småbarnsforeldre som ikke har foreldre som kan stille opp, sier Johnsen.Han har tro på at studien blir publisert i løpet av året. (©NTB)