Fire forskere står bak rapporten. De har studert mulighetene for økt mangfold i Forsvaret. Rapporten er basert på intervjuer av rundt 100 personer, blant dem mange kvinner. Forskerne har også fulgt øvelser og undervisning. Konklusjonen er at «alle» er opptatt av kvotering, og «alle» går rundt og tror at de er kvotert inn, skriver Aftenposten.– Det er ingen som vet sikkert om de er kommet inn i Forsvaret som følge av kvotering. Derfor legges det et slør av mistenksomhet over alle kvinner, konstaterer prosjektleder Trude Hella Eide i Østlandsforskning.Mistankene om kvotering slår særlig inn når det blir snakk om opprykk i Forsvaret.Kontreadmiral Louise Kathrine Dedichen sier hun kjenner igjen problematikken.– En oppfatning om at alle kvinner er kvotert inn i Forsvaret er trist. Den er også feil. Kvotering er negativt ladet, men er egentlig et positivt og nødvendig virkemiddel, som det er lurt av Forsvaret å bruke, sier Dedichen, som selv har blitt anklaget for å ha fått stilling som sjef for Forsvarets Høgskole fordi hun var kvinne. Høyesterett konkluderte i fjor med å avvise anklagene.Neste år innføres likestilt verneplikt når kvinner fra årets sesjon skal ut i førstegangstjeneste. Dedichen ser fram til det. Hun tror innrykket vil hjelpe Forsvaret i riktig retning.– At flere jenter kommer inn, er positivt i seg selv. Det vil gjøre noe med problemene vi har i dag, sier hun. (©NTB)