De yrkesgruppen som rammes hardest av krangel og konflikter på arbeidsplassen er politi- og fengselsbetjenter, skriver penge.dk.Over 40 prosent av politi- og fengselsbetjenter har hatt minst en krangel eller en konflikt på arbeidsplassen de siste seks månedene. På andreplass kommer millitærpersonale. De som er minst utsatt for konflikter er pedagoger.Tallene fremkommer i en undersøkelse blant 27.000 dansker som Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø står bak.Ser man utover de enkelte yrkesgruppene er det generelt flere menn enn kvinner som opplever konflikter på arbeidsplassen. Men langt flere kvinner svarer til gjengjeld at de har opplevd mobbing på jobben iløpet av de siste månedene.Ser man på hele arbeidsstyrken har 17,5 prosent hatt minst en krangel eller konlfikt på arbeidsplassen den siste måneden.