Med om lag 15 prosent kvinnelige professorer i snitt ved norske læresteder, er fysikk et av fagområdene med lavest kvinneandel,.Professor i fysikk ved Lunds Universitet, Tomas Brage, har engasjert seg i å øke kvinneandelen i faget. Han hevder fraværet av kvinner er del av en sammensatt problematikk. - De aller fleste er enige om at det er bra å øke kvinneandelen i faget. Problemet er bare at instituttene ikke helt vet hva de bør gjøre. I tillegg vil de ofte ha en quick-fix, men det finnes ingen enkel løsning, sier Brage, som også trekker frem kulturen i fysikkutdanningen og i fagmiljøene som en utfordring.Ikke minst mener professoren det er et problem at fokuset ofte ligger på å endre kvinnene når det gjelder rekruttering til fysikk. Det blir deres ansvar å forstå at fysikk kan passe for dem, uten at det tas høyde for andre faktorer, mener han, og trekker frem pensum som et eksempel:- Jeg har undersøkt lærebøker i fysikk for videregående og det er helt klart sexistisk hvordan kvinner og menn fremstilles i fysikklærebøkene. Menn presenteres som forskere og aktører, kvinner som prinsesser og ballerinaer i illustrasjonseksemplene. Dette kan føre til at kvinner velger vekk faget, sier han.