- Hvis jeg vil ha den jobben jeg har, og det vil jeg gjerne, og om jeg stadig vil ha et nært forhold til barna mine og mannen min, så er det noe i den sosiale arenaen som jeg er nødt til å gi slipp på. Det har noe med hvor mange venner man har tid til å se og hvor aktiv man har tid til å være sosialt, sier Pernille Erenbjerg, som er Deputy CEO i det danske teleselskapet TDC til avisen Business.dk.Som toppsjef er det minst 20 ting du skulle ha gjort hele tiden. Men selv for toppledere har døgnet kun 24 timer. Derfor gjelder det å prioritere og ha fokus på tre til fire ting som du skal nå i løpet av dagen, så er det greit at det er en del oppgaver som må utsettes til dagen etter. Det er en måte å overleve på og lære å gi ansvaret fra seg, mener Erenbjerg, som opplever at det største hinderet hun hadde på vei mot toppjobben var riktig tidsbruk.Hva annet har du gjort for å nå topps? spør Business.dk.- Først og fremst så har jeg sagt ja til de tingene jeg er god på, de tingene jeg synes er spennende og kunne lære noe av, og de menneskene jeg kunne tenke å samarbeide med, forklarer Erenbjerg.På spørsmål om hva som er forskjellen på å være mellomleder og toppleder, trekker Erenbjerg blant annet frem at man som direktør ser virksomheten som en helhet, ikke bare som en del. Å se hele virksomheten krever at man må ha mot til å blande seg i andre avdelinger og til å ta i mot kunnskap. Eksponeringen er også større, mener Erenbjerg.- I tillegg kommer bevisstheten om at de beslutningene man tar har konsekvenser for mange flere mennesker. Hvis jeg trår feil er det også mange flere som blir berørt. Beslutningene er man er mer alene om, sier hun.