- Det er viktig i dag hvis du skal lykkes

Flere bedrifter vurderer å ta ansatte inn på eiersiden. Det kan være en god idé, mener NHO.

Moment Studio
Kultur

I NHO arbeides det aktivt for at flere selskaper skal velge en modell der de ansatte kommer inn på eiersiden. Avdelingsdirektør og advokat Ingebjørg Harto i NHO merker at interessen for dette er økende i norsk næringsliv, som det også er internasjonalt, skriver DN.- Vi vet at et eierforhold til bedriften man jobber i, skaper en tettere tilknytting mellom arbeid og arbeidstager. Noe som igjen fører til bedre resultater, sier Harto til avisen.Hun understreker at det å gå inn som partner eller å kjøpe aksjer ikke er helt det samme. Som partner er du som regel mer involvert i den daglige driften og regulert av individuelle partnerskapsavtaler. Utkommet mener hun likevel kan være likt:- Det handler blant annet om ansvarsfølelse for den jobben man gjør, sier Harto.Da NHO tidligere på sommeren arrangerte et seminar for å øke oppmerksomheten rundt temaet, opplevde de stor interesse.- Både nasjonale og internasjonale undersøkelser viser at dette er aktuelt for flere bedrifter i dag enn tidligere. Og det viser seg at muligheten for å kjøpe aksjer i bedriften man jobber, spiller inn på rekruttering og gir større stabilitet på personalsiden. Det er viktig i dag, hvis du skal lykkes, at du klarer å holde på dine ansatte og hodle turnover-prosenten nede, forklarer hun.

Nyheter
Kultur