Erna ber bedrifter jakte kvinnelige toppsjefer

Statsministeren avviser økte pappakvote og ber bedriftene ta grep for å få frem kvinnelige toppsjefer.

Kultur

I går refset redertoppen Elisabeth Grieg regjeringen som i fjor reduserte fedrekvoten fra 14 til 10 uker. Hun mente dette var et stort tilbakesteg.Statsminister Erna Solberg følger iimidlertid ikke resonnementet til Grieg.– Det står ikke til troende at disse ukene hindrer kvinner fra å bli toppledere, sier Erna Solberg til VG og legger til:– Man må huske at færre enn 50 prosent av fedrene tok ut hele pappapermisjonen, også før utvidelsen fra 10 uker. Vi har lagt til rette for økt valgfrihet slik at familien selv kan bestemme hvordan de vil innrette seg. Nå må tiltaket få lov til å virke før man kritiserer det.Statsministeren tror ikke det finnes en enkelt forklaring på den lave kvinneandelen blant topplederne i norsk næringsliv:– Det er nok mange delforklaringer på situasjonen. Jeg tror blant annet det handler om motet til å velge en kvinne. Bedriftene bør se på om det kan gjøres noe med måten de velger ledere til hele sin lederstruktur for å få fram kvinnelige kandidater til topplederjobbene, sier hun.

Nyheter
Kultur