– For lite kunnskap om dødfødsler i Norge

I fjor døde 262 barn mot slutten av svangerskapet, 35 flere enn året før. Nå etterlyses mer forskning på området.

Gravid - Foto - Scanpix
Kultur

Andelen dødfødte i 2014 er den høyeste siden 2008, 4,4 barn per tusen fødsler. Men det er fremdeles mye usikkerhet knyttet til hvorfor barn dør i mors liv.På 90-tallet var det over 300 dødfødsler hvert år. Siden da har både antall og andel dødfødte per tusen fødsler gått ned.– Vi kan ikke si at dette er en sikker økning. Hvis vi skal si at noe er en økning, så må vi se utviklingen over flere år, sier Jone Trovik, leder av Norsk gynekologisk forening og overlege ved Kvinneklinikken ved Haukeland universitetssjukehus, til NRK.– Den største forekomsten av dødfødsler finner vi ved for tidlig fødsel. Faktorer hos mor kan også spille inn, som for eksempel høy alder, røyking eller overvekt, sier Trovik.Landsforeningen Uventet barnedød (LUB) er bekymret over utviklingen. De mener vi vet for lite om hvorfor barn dør i mors liv.– Vi etterlyser mer fokus på forebygging og forskning, sier leder for LUB i Hordaland, Marit Galta-Opheim.En dødfødsel er definert som fødsel av et barn som ikke viser livstegn fra og med svangerskapsuke 22 eller over 500 gram.

Nyheter
Politikk