Hvor mange venner du har påvirker helsen

Antallet venner du har i 20-årsalderen påvirker deg senere i livet, viser en ny studie fra det amerikanske universitetet University of Rochester.

Kultur

Deltagerne som var med i studien rapporterte hvor mange mennesker de interagerte med i løpet av en dag, og hvor tilfredsstillende møtene var ved to ulike tidspunkt - i 20-årene og i 50-årene. Det skriver Dagens Industri.De som hadde mange bekjente i 20-årsalderen hadde også bedre sosiale interaksjoner og hadde det bedre midt i livet, enn de med få bekjente.- Risikoene med å ha få sosiale relasjoner kan faktisk likestilles med røyking, og de er høyere enn for de som drikker overdrevne mengder alkohol eller de som er alvorlig overvektige, skriver forskeren Cheryl Carmichael, som har gjennomført den siste delen av studien, ifølge Dagens Industri.Hun sier at årsaken kan være et at et bredt sosialet nettverk tidlig i livet påvirker menneskers evne til å håndtere ulike sosiale siuasjoner senere i livet.Når deltagerne har nådd 30-årsalderen viste det seg at antallet bekjente hadde mindre betydning. I stedet var det relasjonenes kvalitet som påvirket helsen senere i livet. De som hadde mange venner i 20-årsalderen hadde ikke nødvendigvis nærere sosiale kontakter i 30-årsalderen, ifølge studien.

Nyheter
Kultur