Vil ha bedre inntekter for vanlige folk

Hillary Clinton vil sette høyere inntekt til vanlige amerikanere i sentrum når hun starter valgkampen for alvor.

Hillary Clinton - Foto - Scanpix

Clinton, som er storfavoritt til å bli Demokratenes presidentkandidat neste år, er under press fra sosialisten Bernie Sanders som har samlet uventet store skarer av begeistrede tilhørere på sine valgmøter i Iowa og er blitt en alvorlig utfordring.I sin første substansielle tale i New York mandag vil Clinton snakke om sin økonomiske politikk. Da henvender seg til vanlige lønnstakere som i flere tiår har opplevd synkende levestandard mens lønnsgapet mellom middelklassen og de rikeste har vokst.Kilder i valgkampstaben hennes sier at Clinton vil hevde at en av USAs største utfordringer framover blir å sikre at inntekten til vanlige amerikanere øker parallelt med inntektene til topplederne og fortjenesten til bedriftene.Fokus på økonomienClinton skal etter planen holde en rekke taler om sine standpunkter i forskjellige politiske saker, som økt minstelønn, økt skatt for de rike, større investeringer i USAs nedslitte infrastruktur, bedre barnehagedekning og bedre adgang til å sykmelde seg.Det siste er et utspill som inngår i hennes agenda for å bedre leve- og arbeidskårene for kvinner som er i jobb, en av hennes viktigste velgergrupper.Sterkere søkelys på økonomiske temaer kan bidra til å fjerne fokus fra temaer som truer henne, som striden om hennes bruk av private epostkontoer og angrepet på det amerikanske konsulatet i Benghazi mens hun var utenriksminister.Observatører vil følge nøye med på om hun vil kreve strengere regulering av Wall Street og finansmarkedet.Både Sanders og en annen demokratisk kandidat, Martin O'Malley, krever at de store bankene blir delt opp, men Clinton, som har vært senator fra New York og opp gjennom årene har fått mye pengestøtte fra finansverdenen, har hittil ikke sagt mye om temaet.