Vin for 2,6 milliarder inntar De alliertes siste skanse

Det som før var et ammunisjonslager huser nå vin for 320 millioner dollar, tilsvarende 2,6 milliarder kroner

Crown Wine Cellars har inntatt bunkeren som var de alliertes siste skanse i Hong Kong.