Får kritikk for egen frue-parkering

Flere steder i Tyskland har man innført egne parkeringsplasser for kvinner. Det er det blitt bråk av.

Kultur

Etter at flyplassen i Frankfurt innførte parkeringsplasser for kvinner, har de opplevd kritikk fra flere hold, skriver TV2.no.– Det er nedlatende for kvinner å bli skilt ut på denne måten. Det eneste en oppnår, er å forsterke de stereotype oppfatningene som finnes om kvinnelige sjåfører, sier redaktøren av bilmagasinet Wheels for women, Geraldine Herbert, til The Local.Flyplassen i Frankfurt er iimidlertid kke det eneste stedet med egen parkeringsplass for kvinner. Flere steder i Tyskland er det lovpålagt at 30 prosent av parkeringsplassene er forbeholdt kvinner. Årsaken til at man ga kvinner egne parkeringsplasser, er at det skulle minske risikoen for overfall.Det er imidlertid ingen som krever at det er kvinner som parkerer på disse plassene. Og det er heller ingen som hindrer menn i å bruke dem, skriver TV2.

Nyheter
Kultur