KjøpLogg inn

- Den nye ledelsen er positiv

Positive emosjoner gir mer produktive ansatte.

Publisert 30. sep. 2015 kl. 14.01
Oppdatert 6. okt. 2015 klokken 09.21
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 392 ord

Ønsker du som leder å ha mer fornøyde og motiverte ansatte som produserer mer, har større evne til å håndtere stress, er mer kreative, har bedre problemløsningsevne samt har mindre fravær?Da skal du skape positive emosjoner på din arbeidsplass.Tradisjonell psykologisk forskning har hatt stor fokus på negative emosjoner som frykt, angst, psykiske sykdommer og så videre. Som en motsats til denne, har den nye positive psykologien forsket på positive emosjoner som glede, lykke, kreativitet, mot, styrker og hva som er rett og bra for mennesker.Denne forskningen har nå vist at det å oppleve positive emosjoner på arbeidsplassen gir både mer motiverte, kreative og fornøyde ansatte som i tillegg til å ha mindre fravær, også er i stand til å håndtere stress bedre. Den klassiske lederoppgaven har vært å påpeke og korrigere feil og mangler, lage rapporter om hva som kan gå og går galt i organisasjonen. Dette må suppleres med den nyoppdaget kunnskapen om hvordan man som leder kan bygge positivitet, styrker og positive emosjoner og arbeidsplasser.Mange ledere er rekruttert på bakgrunn av sin tekniske og faglige kompetanse, og mange av dem har fått ekstra kursing i tilleggskompetanse innen budsjett, forhandling, kommunikasjon og lovverk. Men dessverre har få ledere fått tilbud om kurs i hvordan menneskesinnet og hjernen fungerer, og hvordan de skal legge til rette for optimal ytelse og trivsel på arbeidsplassen.Der finnes flere fokusområder når man skal skape positive emosjoner og organisasjoner. En måte er å la de ansatte få muligheten til å benytte noen av sine signaturstyrker i arbeidet. Signaturstyrker er ansattes fem sterkeste kvaliteter blant 24 såkalte karakterstyrker (Seligman & Peterson, 2004).CEB har i undersøkelser funnet at en ansatts utøvelse ble svekket med 36 % etter en samtale med sjefen hvor sjefen fokuserte på den ansattes svakheter og mangler i arbeidet. I de tilfellene der sjefen hadde en samtale med den ansattes styrker i arbeidet, økte personens arbeidutøvelse i gjennomsnitt med 27%. Og det er nettopp denne innsatsen ledere og organisasjoner i dag bør ha fokus på, og lete etter. Å bygge på ansattes signaturstyrker øker i neste omgang hyppigheten av positive emosjoner på arbeidsplassen.Visste du at du ikke trenger mer enn fem personer for å påvirke et arbeidsmiljø i retning av positive- eller negative emosjoner? Som leder er det der du kan begynne. Start i dag!Merethe Drønnen-Schmidt - Daglig leder av Positive Change og Førsteamanuensis ved Høgskolen i Volda