- Derfor er taushet gull

Å gi små pusterom midt i ordstrømmen vil heve presentasjonen din og din evne til å nå inn hos andre mennesker, skriver Cecilie Thunem-Saaunm.

Høsten er her. Den byr på en tett møtekalender for mange, og med møtene kommer presentasjonene. Høsten er også tiden hvor vi gjerne får tilbud om nye utfordringer på jobb, og det betyr større eksponering av en selv.Rett som det er treffer jeg mennesker som takker nei til gyldne jobbmuligheter, rett og slett fordi de ikke våger å være den som skal presentere foran en forsamling.Denne uken holder jeg kurs i presentasjonsteknikk, her er et par av tipsene jeg deler der.Å være den som skal bære dynamikken i et rom, og gi andre nytteverdi, kan være en krevende øvelse for mange av oss. Da er det fort gjort å bli opptatt av seg selv og av lysbildene sine – de fine huskelappene som vi deler med alle vi presenterer for, fordi det er så trygt.Er det én ting som er sikkert, så er det at jo flere lysbilder og jo mer tekst, desto vanskeligere er det å nå inn til andre mennesker.Vi har alle sittet i et møte, eller på et kurs, og blitt oversvømt av lysbilder som leses opp av avsenderen. Og vi vet hva det gjør med oss: Budskapet når sjelden inn. Den klassiske feilen mange av oss gjør, å er å være opptatt av oss selv og av å få vårt budskap ut – jo fortere, jo bedre. Så feil kan vi ta.Snakke med, fremfor til Skal vi nå inn med budskapet vårt hos dem vi snakker med, har jeg et par tips. For det første: Se forrige setning. Der skrev jeg ”dem vi snakker med” – en stor forskjell fra det mer vanlige ”dem vi snakker til”. Å snakke med noen, i stedet for til dem, er en holdning og en essensiell faktor når vi ønsker å oppnå gehør hos andre. Snakker vi til mennesker, blir vi (ofte ubevisst) mest opptatt av oss selv og hva vi skal si.Snakker vi derimot med menneskene, blir vi mindre opptatt av oss selv, og mer opptatt av dem. En forutsetning for å lykkes med å nå inn til andre, mennesker, mener jeg. Du kan lese mer om dette her: "Mine tre beste tips for en god presentasjon”.Taushet er gullDet andre tipset mitt er hva denne artikkelen handler om: Taushet er gull, også i presentasjonssammenheng. Skal vi oppnå god kontakt med andre mennesker, gjelder noe så enkelt og noe så vanskelig som å lukke munnen ofte nok. Det handler om å være en god lytter, akkurat som snakke-med-i-stedet-for-til-tanken også gjør.Når vi presenterer noe, er det fort gjort å snakke for mye og for fort. Det gjelder når vi holder et foredrag, men også i mer uformelle møter. Kanskje er vi nervøse og snakker fort for å få det hele overstått, eller vi er så engasjerte at vi skrur opp tempoet.Mitt råd er, lukk munnen ofte nok, også når du har ordet. De aller beste formidlerne, er dem som mestrer denne kunsten.Ved å ta snakkepauser, oppnår vi flere ting:1. De vi snakker med får tid til å fordøye budskapet, før ny ordflom fra oss.2. Avsender får noen sekunder til å tenke seg om, mens vi samtidig tar inn stemningen og responsen i rommet og dermed kan justere egen kommunikasjon når vi snakker videre.3. Vi oppnår variasjon i kommunikasjonen vår, noe som øker kvaliteten på presentasjonen vår. Samtidig gir vi mottakerne større utholdenhet, og vi klarer å holde lenger på oppmerksomheten deres når vi tar jevnlige snakkepauser. For takt, tempo og intensiteten i stemmen vår endrer seg automatisk når vi har lukket munnen i tre, fire eller fem sekunder.Tre steder det er fint å ta pauserDu kan trene på å ta pauser i presentasjonene dine, og her får du tre av mine tips for effektfulle pauser, før du går videre i din presentasjon. Tipsene fungerer også godt i møter, når du argumenterer for ditt syn og ønsker gehør.Ta snakkepause…1. …før du uttaler et budskap som du ønsker at de andre skal få med seg.I en slik sammenheng kan et hovedpoeng bygges opp med en ordlyd som vekker nysgjerrighet hos de andre. ”Hva er den største utfordringen vår, denne høsten?” eller ”Det har dukket opp et par uventede faktorer i dette prosjektet”, er eksempler på ordlyd som kan få mottakerne til å spisse ørene.Husk bare på pausen etter slike uttalelser. Våg å lukke munnen i tre-fire sekunder. Etter en slik pause er det essensielt at du er tydelig, når du uttaler et av dine hovedbudskap.Selv sier jeg rett som det er at ”Skal du bare huske én ting fra dette foredraget…”, etterfulgt av noen sekunders stillhet. Dette gir god effekt, gang på gang.2. …etter at du har uttalt noe som du ønsker mottaker skal huske, og forstå viktigheten av.Det betyr at når du har avsluttet et tema med en konklusjon, et resultat eller kanskje din personlige mening – lukk munnen, og la budskapet henge igjen i luften.Et mye misbrukt ord er ordet "viktig". Mange finner det irriterende, når lederen eller kursholderen gang på gang trekker frem sine budskap og understreker hvor viktig akkurat dette er.Erstatt ordet viktig med pauser, er mitt tips. Det har en mye større og mer varig effekt, fordi det er mottaker selv som bestemmer seg for at det du sier har tyngde og verdi – noe som øker troverdigheten din når du presenterer.3. …for å ”vekke” noen som er i ferd med å miste interessen.Det kan være en person som er opptatt av mobilen sin, eller som sitter og holder et møte i møtet, ved å hviske med personen ved siden av. Stillheten fra deg vil nesten alltid sørge for at du atter får oppmerksomhet fra dem som har sporet av. Husk bare å unngå å se på den eller dem du ønsker å få oppmerksomhet fra, mens du tar snakkepausen. Et blikk kan oppleves som særs negativt og irettesettende, i en slik situasjon.Våg talepausenÅ ta pause i egen talestrøm kan være ubehagelig, for mange. Tre-fire sekunder kan oppleves som veldig mye dersom en står foran en forsamling, og i tillegg er nervøs. Er det vanskelig å våge, har jeg noen triks jeg har brukt mye selv, før jeg ble trygg på å ta talepausene.Ha en kaffekopp eller et vannglass stående sammen med notatene dine. Når du gir mottakerne tid til å fordøye det du har sagt, ta en titt ned i notatene, eller en slurk av kaffekoppen din. (Eller, lat som om du tar en slurk. Er du svært nervøs, kan jeg love at du ikke føler behov for å drikke kaffe foran forsamlingen).Så det er sagt:Det aller beste er om du klarer å bruke snakkepausen til å se utover forsamlingen, liten eller stor, og å bruke tiden til å ta inn stemningen i salen eller møterommet. Det er god "snakke med"-sjargong.Det handler om den som lytter til deg Her er et siste tips, dersom det er vanskelig å våge å være stille i noen sekunder:Husk at det handler ikke om deg. Det handler om dem som lytter til deg. Det gjelder å gi dem en best mulig opplevelse og størst mulig nytteverdi. Å gi mottakerne små pusterom midt i ordstrømmen, vil heve presentasjonen din og din evne til å nå inn hos andre mennesker.Husk at ordene får større verdi, når vi rammer dem inn med stillhet. Lykke til!Cecilie Thunem-Saanum