Dette er den største kvinnedreperen

Hjertesykdom tar flest kvinneliv. Likevel forskes det mest på brystkreft.

Foto: Scanpix

- Spør du kvinner, så tror de at brystkreft er det som dreper flest kvinner. Det er riktig når det gjelder yngre kvinner, men ikke når det gjelder kvinner totalt sett. Hjertesykdom er den største kvinnedreperen i Norge, sier Maja-Lisa Løchen til Forskning.no.Hun er professor i forebyggende medisin ved UiT – Norges arktiske universitet og overlege ved Hjertemedisinsk avdeling ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Ifølge Statistisk sentralbyrås siste oppdaterte tall over dødsårsaker fra 2012, døde 645 kvinner av brystkreft. 1489 kvinner døde av akutt hjerteinfarkt.Det dør flere kvinner enn menn av hjertesykdommer både i Norge og i Europa.- Vi har mye kunnskap om hvordan kvinners og menns hjerter og hjertesykdommer skiller seg fra hverandre. Men det er fortsatt sånn at vi har dårligere utviklede diagnose- og behandlingsmetoder for kvinners hjertesykdommer, sier Løchen til Forskning.no.