En ny undersøkelse fra Randstad viser at selskapers omdømme og bedriftskultur er svært viktig for arbeidstagere på jakt etter nye utfordringer. Hele 81 prosent av norske arbeidstagere gjør aktive undersøkelser for å kartlegge fremtidig arbeidsgivers omdømme, mens 85 prosent forsøker å kartlegge om bedriftskulturen stemmer med deres ønsker, evner og personlighet.- Når du jakter på ny jobb, søker du ikke bare faglige utfordringer. Du ønsker deg en bedriftskultur du føler du passer inn i, og å jobbe for et selskap som har høy troverdighet og et godt rennomè, sier Camilla Grana, administrerende direktør for Randstad Norge.- Bedriften er avhengig av et godt omdømme for å være attraktive for arbeidssøkere, investorer – og for å få flere og mer lojale kunder. Forskning viser at virksomheter med et godt omdømme lettere oppnår suksess, holder bedre på dyktige medarbeidere, lettere tiltrekker seg enere – ja, oppnår større suksess på alle fronter. Derfor er det ikke overraskende at arbeidssøkere er like opptatt av omdømme-begrepet, som bedriftene er av å forsvare og styrke det. I et arbeidsmarked med lav ledighet og mange valgmuligheter er det også lettere å la en arbeidsgivers omdømme vekte tungt, sier Grana.