Ekspert: Dette avgjør fremtidens ledere

Personlige egenskaper og kompetanse kommer til å stå i fokus for fremtidens ledelse, mener dansk ledelsesekspert.

Foto: Scanpix

En lederkarriere er ikke først og fremst en kamp mellom kvinner og menn, men en kamp mot indre barrierer og demoner, samt hvilke muligheter man hadde i oppveksten, sier Peter Horn til Executivemagazine.dk.Peter Horn er medgründer og partner i organisasjonen Kvinder I Bestyrelser (Kvinner i styrer), som arbeider for å få flere kvinner i styrer og topplederposisjoner i Danmark. Gjennom arbeidet har han intervjuet et stort antall kvinner i dansk næringsliv, og hans oppfatning er at skillet mellom menn og kvinner ikke har så mye å gjøre med kjønn, som oppvekst, kultur og påtvunget oppførsel.- Man kan bli bedre til å bygge sin personlige varemerke og fremstå mer selvsikre og overbeviste om å lykkes. Mange kvinner skjuler gjerne sin jernvilje og prøver å fokusere på en strategi bak en blid maske, mener Horn. Men han har håp for fremtiden.- Det kommer en ny type ledelse der det er de personlige egenskapene og kompetansen som gjelder, sier han.