FIFPro vil fjerne overgangssummene

FIFPro, profesjonelle fotballspilleres fagforening, har lagt inn en klage til EU-kommisjonen med krav om at fotballens overgangssummer fjernes.

Ifølge FIFPro er det den største utfordring for overgangssystemet siden Bosman-dommen i 1995, som gjorde det mulig for spillere på utgående kontrakt fritt å velge en ny arbeidsgiver.Klagen rettes mot FIFA, som administrerer internasjonale overganger gjennom sitt reglement for spillerstatus og -overganger (RSTP). FIFPro hevder at dagens system er i strid med konkurransereglene, urettmessig og ulovlig.– EU-kommisjonen holder nøkkelen til å reformere profesjonell fotball som industri mer enn fotballens interne reformprosesser kan oppnå, rett og slett ved å håndheve loven, sier FIFPro-president Philippe Piat.Han mener at dagens overgangssystem kan sammenlignes med kartellvirksomhet, og at det skader spillernes interesser og de små og mellomstore klubbenes evne til å konkurrere.Det hevdes i klagen at dagens system har ført til en situasjon hvor markedet domineres av noen få pengesterke klubber, og at gapet mellom dem og resten øker.– De kommersielle interessene til de få vinner fram, mens de fleste spillere og klubber lider. Det er på tide at loven vinner over kartellvirksomheten, sier Piat.Han mener at de som profitterer på dagens system er store klubber, agenter og tredjepartseiere.– Virker ikkeFIFPro er en sammenslutning for 58 nasjonale fagforeninger og har om lag 65.000 medlemmer. Organisasjonen vil ha slutt på at spillere kjøpes og selges mellom klubber for enorme summer.Dagens overgangssystem har vært på plass siden 2001, da det ble godkjent av EU-kommisjonen. Ifølge FIFPro har det ikke virket etter hensikten, ved at det verken har ført til kontraktstabilitet, rettferdig fordeling av inntekter, konkurransebalanse, turneringenes integritet eller effektiv utvikling av unge spillere.Fagforeningen hevder også at systemet har hatt sideeffekter som tredjeparts eierskap og kjøp og salg av mindreårige.FIFPro sier at målet er å skape flest mulig kvalitetsjobber for spillere, sørge for at spillerne får lønn til rett tid, og at klubber blir straffet like hardt som spillere for kontraktbrudd.– Vi trenger ikke å frykte en fotballverden uten overgangssystemet, sier generalsekretær Theo van Seggelen i FIFPro.Ber om forhandlingerFIFPro sa allerede i 2013 at organisasjonen aktet å utfordre overgangssystemets lovlighet.– Overgangssystemet svikter 99 prosent av spillerne, det svikter fotballen som industri og det svikter verdens mest elskede sport, sa Piat da.Den europeiske klubbforeningen (ECA), en interesseorganisasjon for klubbene, ba nylig FIFPro til å sette seg ved forhandlingsbordet framfor å levere en klage til EU-kommisjonen.– Vi har vært i samtaler med FIFPro, og jeg håper vi kan finne løsninger som kan aksepteres av begge parter, sier ECA-formann Karl-Heinz Rummenigge.– Det kan ikke være godt for fotballen å finne løsninger gjennom juridiske prosesser. (©NTB)