Forskere: Dette reduserer ditt stressnivå

Nære forhold gir ikke bare føelsesmessig støtte, men kan også bidra til redusert stress.

Det viser en ny undersøkelse fra Queens University der forskere har målt hvordan et tett mor-datter forhold påvirker datterens reaksjon på stress, skriver voksnekvinder.dk.- Vi ønsket å prøve en ny evolusjonsteori i psykologi kalt Social Baseline Teori, som hevder at mennesket har tilpasset seg til å være tett på andre mennesker, sier Jessica Lougheed, som er medforfatter av undersøkelsen som er offentliggjort i tidsskriftet Emotion. - Ideen er at mennesker realativt sett er i underskudd når de ikke er tett på mennesker de har tillit til.I undersøkelsen målte forskerne spenningsnivået hos 66 jenter under en spontan tale. Før talen vurderte jentene og deres mødre kvaliteten av deres forhold, og under talene målte forskerne deltagernes stressnivå ved hjelp av galvanisk hudrespons, som måler svettemengde.For å måle efffekten av fysisk og ikke kun rent følelsesmessig næhet, ble deltagernes mødre instruert til enten å holde eller ikke holde døtrene i hånden. Forskerne fant at fysisk nærhet fikk jentene til å håndtere stress mer effektivt uansett hvor tett mor-datter relasjonen var. Men når den fysiske kontakten ble fjernet fra ligningen var det kun de deltagerne som mente at forholdet var godt, som viste tegn på at dette avlastet dem.- Våre resultater tyder på at vi er bedre rustet til å overvinnet stressende situasjoner når vi enten er fysisk eller følelsesmessig tettere på mennesker vi har tillit til, sier Jessica Lougheed.De jentene som hadde et dårlig forhold til moren sin og ikke hadde fysisk kontakt under talen, håndterte stresset dårligst. Resultatene tyder på at fysisk kontakt kan overvinne visse vanskeligheter tross et relativt dårlig forhold og at et godt forhold påvirker stress og følelser på samme måte som fysisk kontakt med en nærstående.