Kvinner reagerer mer på disse bildene enn menn

Det er stor forskjell mellom menn og kvinner når det gjelder lysten til å hjelpe flyktninger, mener dansk kjønnsforsker.

Om bilder av mennesker på flukt fra krig gir deg lyst til å hjelpe flyktninger avhenger i stor grad av kjønnet ditt. Det viser resultatene av en undersøkelse foretatt av Avisen.dk i Danmark.Mens hver tredje danske kvinne har lyst til å hjelpe flyktninger med tøy og utstyr, gjelder det samme bare for hver femte danske mann.Samme forskjell mellom kjønnene gjør seg gjeldende for dem som ønsker å yte praktisk hjelp, som å være frivillig på et mottakssenter.At det i større grad er kvinner som ønsker å hjelpe kan skyldes at kampanjene som er kjørt i mediene er rettet mot kvinner, mener kjønnsforsker fra Roskilde Universitet, Lene Bull Christiansen.- Mange av kampanjene som vi har sett i Danmark har ved å fokusere på barn, vært rettet mot kvinner, sier hun og forklarer at kvinner i større grad enn menn blir følelsesmessig påvirket.- Det er ikke fordi menn ikke bryr seg om barn, men bilder av lidende barn rammer særlig kvinner som selv er mødre veldig hardt, sier Bull Christiansen.Mannsforsker Kenneth Reinicke fra Roskilde Universitet sier at menn er litt mindre empatiske enn kvinner, og at deres første tanke når de ser bilder av flyktninger ikke er hvordan de skal hjelpe.- Når menn snakker med kollegene med flyktninger handler det oftest om større politiske perspektiver, sier han.