Luftforurensning krever millioner av liv årlig

Utendørs luftforurensning krever rundt 3,3 millioner liv årlig, ifølge en ny, tysk studie.

File photo shows downtown Shanghai on a hazy day as the sun sets. REUTERS/Aly Song/Files

Flesteparten av de rammede, nærmere 75 prosent, døde av slag og hjerteinfarkt utløst av å puste inn forurenset luft over lengre tid.Resten pådro seg luftveissykdommer eller lungekreft etter å ha pustet inn støvpartikler utendørs over lengre tid, viser studien, som er publisert i forskningstidsskriftet Nature.Ulmende bål til matlaging og varme i India og Kina utgjør den største enkeltårsaken til luftforurensningen. Videre er blant annet trafikk i USA og bruk av kunstgjødsel i Russland andre store syndere.– Dersom disse økende tidligdødsfallene grunnet luftforurensning skal unngås, må man innføre sterke kontrollmekanismer særlig i Sør- og Øst-Asia, sier forsker Jos Lelieveld fra Max Planck-instituttet for kjemi i Tyskland.De nye tallene støtter funnene i en rapport fra Verdens helseorganisasjon fra 2014, som også kom til et lignende antall som omkom årlig som følge av sykdommer knyttet til luftforurensning.