En ny undersøkelse utført i forbindelse med Verdens prevensjonsdag, viser at kun 25% av kvinner i 20-årene har all den informasjonen de ønsker.I en tid der kvinner enkelt får tilgang til informasjon og har flere prevensjonsmuligheter enn tidligere generasjoner, møter de også mange myter og usannheter.I undersøkelsen "The 2015 Truth Report" av Bayer HealthCare, svarte 5,912 kvinner mellom 20-29 år på spørsmål om sex og prevensjon. Det kom tydelig frem at det var stor kunnskapsmangel rundt langtidsvirkende prevensjon.Andre funn: 10% trodde at man ikke kan bli gravid under menstruasjon.59% trodde at de fleste kvinner har vondt under samleie.53% viiste ikke at G-punktet var en del av vagina.Årsaken til disse misforståelsene kan forklares ved at 50% får informasjonen sin fra internett og sosiale medier. 25% får informasjon fra venner, og 17% får informasjon fra blader og magasiner. 75% innrømmer å ha delt informasjon de ikke vet om stemmer.-­ Vi opplever at mange jenter tror prevensjon er det samme som kondom eller p-­piller, men det finnes jo så mange flere alternativer, sier Annelie Skare ved Oslo Jordmor og Kvinnesenter. -­ Vi synes det er viktig å informere jentene som kommer til oss om hvilke valgmuligheter de har. Vi ser stadig at vi må drive myteknusing. Mange tror for eksempel at minispiral kun kan brukes av kvinner som har født barn, og det stemmer jo ikke, fortsetter hun.Den beste kilden til informasjon er helsearbeidere, likevel svarer 22% at de aldri får informasjon fra disse. Som en konsekvens av dette får ikke kvinnene vite om alle prevensjonsalternativene som finnes. I 20-årene tar kvinner ansvaret for sitt eget liv, men mange synes det er vanskelig å snakke om sex, så i stedet holder de fast ved prevensjon som ikke nødvendigvis er den beste for dem. Til tross for at kvinner følte seg psykisk ubalanserte og fikk angst, viste undersøkelsen at de likevel ikke vurderte å bytte prevensjon.
Vanligste prevensjonUnge tar flest aborter
Rundt 41% av kvinnene brukte p-piller. Kondom kom på andre plass med 32%. Langtidsvirkende prevensjon, som hormonspiral, er den mest effektive formen for prevensjon. Kun én av tre kjenner til dette. Av disse hadde 75% ikke vurdert spiral som prevensjon, på grunn av myter. 26% trodde at langtidsvirkene prevensjon kunne skade fertiliteten. 17 % trodde at langtidsvirkende prevensjon forandrer kroppen deres.I 2014 ble det gjennomført 14 061 aborter, noe som var en liten nedgang fra året før. Kvinner i alderen 20-24 står for høyeste andel aborter per 1000 kvinne. Oslo, Finnmark og Troms hadde flest aborter mens Rogaland, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane hadde færrest aborter. Klamydia tallene er stabilt høye.