Norske foreldre tar lån for å finansiere barnas bolig

Det blir stadig tøffere for de under 30 år å komme seg inn i boligmarkedet. Trenden er at toppfinansieringen flyttes fra barna til foreldrene.

Foto: Scanpix

Blant nordmenn med lån er det 6 av 10 som mener de vil klare en renteøkning til 7 prosent uten at de må redusere forbruket. 3 av 10 mener de ikke vil klare en slik økning uten betydelig reduksjon i forbruket. Det viser en landsomfattende spørreundersøkelse Opinion har gjennomført for KLP.Personer under 30 år er mest bekymret i forhold til troen på egen økonomi. Her oppgir 6 av 10 at de enten ikke vil klare en renteøkning til 7 prosent uten at det medfører betydelig reduksjon i forbruket, eller ikke vet om de vil klare det. Personer over 50 år skiller seg fra alle andre ved å i større grad tåle renteøkning- Undersøkelsen viser at unge i etableringsfasen i større grad vil bli påvirket av en renteøkning. Det kan være vanskelig for mange å komme seg inn i boligmarkedet og spesielt med begrenset egenkapital, sier administrerende direktør Leif Magne Andersen i KLP Banken.De ser en økende trend i form av at lånebehovet flytter seg fra barna til foreldrene.- Vi ser at foreldregenerasjonen blant annet tar opp Litt Extra-lån for å hjelpe barna inn i boligmarkedet igjen etter en endring av livssituasjonen, skilsmisse eller lignende. En renteøkning kan også ramme indirekte. Enkelte foreldre har lånt opp på egen bolig for å hjelpe barna, sier Andersen.- Du bør ikke fristes til å låne mer enn du faktisk trenger når renten er lav. Har du i tillegg valgt avdragsfrihet får du dobbel smell når renten stiger og du må begynne å betale avdrag, avslutter banksjefen.