Omstridt pornosketsj brøt ikke god presseskikk

Den omstridte pornosketsjen i NRKs Trygdekontoret var så absurd og tullete at den ikke bryter med god presseskikk, mener Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Scanpix

Det var Kvinnefronten som med Kari Jaquessons tillatelse klaget inn den andre av to pornosketsjer som ble vist på Trygdekontoret i vinter. Klageren mener innslaget må oppfattes som en hevn etter Jaquessons kritikk av den første sketsjen.PFU fastholder at det skal veldig mye til for å felle humor og parodi. Flere av medlemmene ga uttrykk for at de skjønner at Jaquesson kan føle seg krenket av innslaget, og at humoren kan være diskutabel. Men dette er ifølge utvalget ikke nok til å felle NRK for brudd på god presseskikk. (©NTB)