Skiforbundet i gang med millionforhandlinger

Norges Skiforbund sliter ikke bare med å få på plass en avtale med Petter Northug før sesongen starter. NRK melder at forbundet også reforhandler diverse sponsoravtaler.

I løpet av de siste 15 årene har verdien av skiforbundets sponsoravtaler økt fra 20 til 70 millioner kroner, og i løpet av høsten i år skal avtaler til omtrent halvparten av denne verdien reforhandles.Det kommer til å skje parallelt med at Northug-saken skal finne sin løsning. Men også Petter Northug selv må ut i nye forhandlinger i løpet av det kommende året, for hans avtale med Coop går ut etter kommende sesong.– Når vi reforhandler avtaler, er ikke vår bekymring knyttet til enkeltpersoner. Det er å forsvare produktet overfor sponsorer. Vi vet at det er nedgang i prognosene i næringslivet og at det er tøffe utfordringer der nå. Det er den største faren slik jeg ser det, sier sponsoransvarlig Bernt Halvor Olderskog i Skiforbundet til NRK.Etter at Olderskog har gjennomført de første møtene med sponsorene, hevder han å sitte med en god følelse, og fredag ble en av avtalene det er forhandlet om brakt i havn. Håpet er at arbeidet med å reforhandle avtaler skal være ferdig innen jul. Da vil skiforbundet ha god kontroll på økonomien.Et problem for skiforbundet, og også for Northug, er at Spar, som er forbundets matvaresponsor, og Coop, som støtter Northug, er i direkte konkurranse med hverandre.Det er også klart at avtalen med matvarekjeden skal reforhandles i høst. Olderskog sier at holdningen fra sponsorenes side gjennomgående har vært god, og flere av dem har vært inne på sponsorsiden i forbundet i over ti år.Egentlig har ikke reforhandlingene forbundet må gjennom i høst noen sammenheng med forhandlingene skiforbundet fører med Petter Northug og hans rådgivere, men det er likevel naturlig å se dette i en viss sammenheng.– Jeg har inntrykk av at alle kunder tenker fellesskap og oppbygging av modellen vår. De vil knytte seg til hele laget. De er også opptatt av rekrutteringen. Våre profiler, som Therese (Johaug), Martin (Johnsrud Sundby) og Marit (Bjørgen), treffer ulike sponsorlag. Det gjør også Petter når han er en del av laget, sier Olderskog til NRK.no.