Den nye Telenor-sjefen har gjort store endringer i ledelsen. Skipsreder og næringslivstopp Elisabeth Grieg, reagerer kraftig på kjønnsbalansen.– Dette kan ikke leses som noe annet enn en ren provokasjon, sier hun til.Den profilerte næringslivstoppen har flere ganger sagt sin hjertens mening om mannsdominansen i næringslivet. I helga ble det kjent at hun tildeles YS' likestillingspris.– Næringsminister Monica Mæland har gitt Brekke og Telenor tydelig beskjed om å jobbe med målrettede tiltak for å bedre kjønnsbalansen i selskapet, men her virker det jo som om ledelsen har gjort det motsatte, sier Grieg til avisen.Næringsminister Monica Mæland (H) er enig at det er for dårlig når bare tre av 21 i ledergruppen er kvinner.– Jeg vet at Telenor jobber systematisk med å øke mangfoldet og likestillingen, men la det være helt klart at det er for dårlig når bare tre av 21 i ledergruppen er kvinner. Her forventer jeg at Telenor jobber videre med de tiltakene jeg vet de har, sier Mæland.Konsernsjef Sigve Brekke er ikke stolt av kvinneandelen. – Det er ingen grunn til å være imponert. Det er ikke bra nok, jeg er den første til å innrømme det, sier han til Dagens Næringsliv.Han mener problemet er at Telenor har for få kvinnelige ledere generelt – ikke bare i toppledelsen.