– Tidligere studier har vist at det kan være en sammenheng mellom influensainfeksjon i svangerskapet og redusert IQ og økt risiko for mental sykdom – type schizofreni hos barnet. Disse studiene er ikke konklusive og det trengs mange flere studier på dette feltet, sier forsker Lill Trogstad i Folkehelseinstituttet til NRK.Det siste halvannet året er over 600 barn fra Østlandet født i 2010 testet for å avdekke om utviklingen hos barna er blitt påvirket av at mødrene hadde svineinfluensa mens de var gravide i 2009.Også andre studier har konkludert med at det kan være en sammenheng mellom influensa hos mor og barnets utvikling.– Vi har tidligere vist at influensa i svangerskapet økte risikoen for dødfødsel under pandemien, og at vaksinasjon var beskyttende. Vår hypotese er at vaksinasjon hindrer influensa og reduserer risikoen for andre uheldige konsekvenser for barnet, sier Trogstad.Årets influensasesong er ventet rundt jul og nyttår, men det er ikke mulig å si hvor kraftig den vil bli. Som regel blir 5-10 prosent av voksne og 20-30 prosent av alle barn smittet. (©NTB)