Krohn Traaseth stråler: - Et all-time high-budsjett

Anita Krohn Traaseth og Innovasjon Norge gleder seg til å levere.

Som vanlig etter fremleggelsen av et statsbudsjett, er meningene delte.Innovasjon Norge er blant de godt fornøyde.- All-time highI budsjettforslaget er virkemidlene til Innovasjon Norge ført opp med en samlet økning på hele 338 millioner kroner neste år. - Ser vi bort fra Innovasjon Norges rammer i finanskriseåret 2009, er dette et «all-time high»-budsjett for satsing på omstilling gjennom gründerskap og et grønt skifte i norsk næringsliv, sier administrerende direktør Anita Krohn Traaseth i en pressemelding.Hun mener dette er helt i tråd med signalene gründere og etablerte bedrifter i industri og næringsliv selv kom med i Drømmeløft-prosessen Innovasjon Norge gjennomførte vinteren og våren 2015. - Vi må bygge flere nye selskaper og bistå i omstillingen av etablert industri og næringsliv, sier Krohn Traaseth videre.I 2015 har interessen for etablerertilskudd vært rekordstor, mye som følge av endringer og omstilling innen olje- og gassnæringen. SyvdoblingMens det i 2010 var avsatt 50 millioner til etablerertilskudd, vil det i 2016 være hele 340 millioner kroner til norske gründere som vil satse.- En syvdobling av midlene til etablerertilskudd fra 2010 til 2016 og økt fokus på ordninger som bringer etablerte bedrifter og næringer over på mer bærekraftige løsninger, viser at regjeringen tar behovet for omstilling på alvor, sier Krohn Traaseth.En økning av etablerertilskuddsordningen med 150 millioner kroner innebærer at Innovasjon Norge kan hjelpe flere gründere over hele landet. I tillegg foreslås det bevilget i alt 100 millioner kroner som skal matches med tilsvarende privatkapital for å løfte oppstartsbedrifter i inkubatorer videre.- At toppåret 2015 får ytterligere økning til etablerertilskudd er en hyllest til jobben alle våre dyktige gründere gjør og hvor viktig dette er i omstillingsutfordringene vi står i. - Vi gleder oss til å levere på dette, sier leder for Innovasjon Norges gründerdivisjon Bård Stranheim,MiljøteknologiSamtidig er Innovasjon Norge godt fornøyd med at regjeringen legger til rette for en mer bærekraftig omstilling gjennom den foreslåtte styrkingen av miljøteknologiordningen på 134,5 millioner kroner. Fra opprettelsen av denne ordningen i 2010 har bevilgningene vokst fra 140 til 465 millioner kroner i 2016.- Dette gir oss mulighet til mer offensiv satsing på pilottester som er viktige for det grønne skiftet og den nødvendige grønne omleggingen av norsk næringsliv. - Vi har som mål at bærekraft skal bli et konkurransefortrinn for norske bedrifter, og dette er en viktig og framtidsrettet satsing, sier leder for Bærekraft, Inger Solberg.