Kun én kvinne blant 25 norske juss-topper

Toppstillingene i domstolene, påtalemyndigheten og statens eget advokatkontor er dominert av menn. Bare én kvinne er utnevnt til de 25 statlige juridiske toppstillingene.

Norges lover

Det viser en kartlegging Aftenposten har gjort i forbindelse med utlysingen av embetet som ny justitiarius i Høyesterett, som skjer tirsdag.Den eneste kvinnen blant de 25 juss-toppene, er Magni Elsheim, førstelagmann i Gulating lagmannsrett.– Jeg er vel ikke så overrasket og håper og tror det vil endre seg i løpet av ikke mange år. Flere og flere kvinner studerer juss og inntar etter hvert arbeidslivet, sier Elsheim til avisen.Stillingene som er med i opptellingen er lederen av Høyesterett, Sivilombudsmannen, begge toppsjefene hos Regjeringsadvokaten, begge toppsjefene hos Riksadvokaten, lederne av lagmannsrettene og alle lederne av statsadvokatembetene i Norge og Økokrim.– Det er for få kvinner som søker. Jeg tror det vil forandre seg, men det tar tid. Vi behøver flere kvinner til toppstillinger i justissektoren. Så jeg må bare anbefale flere å søke, sier Domstoladministrasjonens leder Sven M. Urke. (©NTB)