Kvinner bryr seg mindre om karriere

Kvinner synes de har like gode sjanser til å få toppstillinger som menn. Likevel står karriereklatring lavere på deres ønskeliste, ifølge ny studie.

karriere_kvinne.jpg

Kvinner og menn prioriterer karriereklatring forskjellig, ifølge forskere ved Harvard Business School i Boston. Den nye studien viser at menn og kvinner har ulikt syn på hvilke erfaringer en høy posisjon i yrkeslivet vil gi dem, skriver Forskning.no.Kvinnene anser makt som mindre attraktivt, og er mindre villige til å benytte seg av anledninger til å avansere i yrkeslivet, mener forskerne. Men kan den amerikanske undersøkelsen overføres til norske forhold?– Denne problemstillingen går ihvertfall igjen i all tidligere forskning på kjønnsforskjeller og ledelse. Det skyldes nok den gamle historien om at menn generelt overvurderer mestringsevnen sin, mens kvinner flest undervurderer sine evner til å mestre nye utfordringer, sier professor William Brochs-Haukedal ved NHH til forskning.no.Han har i en årrekke jobbet med den norske lederundersøkelsen, som snart foreligger i ny utgave. – Vi ser den samme tendensen her, om at kvinnelige ledere oppgir noe mer belastning av stillingen enn menn, sier han.