Melk hjelper ikke mot beinskjørhet

Eldre med et kosthold rikt på kalsium, er ikke bedre beskyttet mot å brekke bein eller armer.

kvinne_melk.jpg

Norge er et av landene med flest tilfeller av det medisinere kaller osteoporose, skriver Forskning.no.Tilstanden øker risikoen for alvorlige brudd i kroppen. Disse bruddene rammer særlig eldre mennesker og ender tragisk ofte med døden.Med god hjelp fra meieribransjen er stadig nye generasjoner blitt overbevist om at melk og andre meieriprodukter må til for å beskytte oss mot beinskjørhet som eldre, skriver Forskning.no.Nå er forskningen fra mange relevante studier på sammenhengen mellom kalsium og beinskjørhet blitt oppsummert i det som kalles en metastudie.Konklusjon: Personer over 50 år som får i seg mye melk, ost eller yoghurt har akkurat like stor risiko for frakturer – altså brudd i skjelettet – som personer med lavere kalsiuminntak, skriver Forskning.no.