Det siste rentekuttet gir enda mer å rutte med for nordmenn med lån. Den rekordlave renten gir en gyllen mulighet til å spare mer. Men halvparten av dem som har lån bruker mer penger på forbruk. – Det vil de angre på senere, sier fagansvarlig Torunn Jakobsen Langlo i Danica Pensjon i en pressemelding. I en fersk landsrepresentativ undersøkelse som Sentio Research har gjennomført for Danica Pensjon, svarer halvparten at de bruker mer penger til forbruk eller lar dem hope seg opp på lønnskontoen slik at de kan brukes på fristelser som dukker opp. Langlo begrunner uttalelsen med at folk vil angre på at de ikke benytter det økte økonomiske handlingsrommet til å spare langsiktig med at nordmenn har klare tanker og drømmer om hva de vil gjøre som pensjonister. Samtidig har folk flest verken regnet på hva det koster å realisere drømmene eller vet hva de vil få i pensjon. En rekke undersøkelser viser dette.- Mange vil bli overrasket og ikke minst skuffet når de finner ut hvor lite de får fra folketrygden og gjennom tjenestepensjonen når de slutter å jobbe. Den som bruker det økte privatøkonomiske handlingsrommet som de lave lånerentene gir til å spare til pensjon, får det mye morsommere som pensjonister enn om de nå sløser bort pengene, sier Langlo i meldingen.En av tre nordmenn svarer at de benytter det økte økonomiske handlingsrommet den lave renten gir til å betale mer i avdrag. Nedbetaling av gjeld i dag gir større økonomisk frihet senere, og vil bidra til bedre økonomi inn i pensjonisttilværelsen, sier Langlo.
Skaff oversikt
For å planlegge det økonomiske livsløpet, trengs oversikt over opptjente pensjonsrettigheter. Ytelsene man får som pensjonist er sammensatt av flere elementer; ytelser fra folketrygden, tjenestepensjon fra arbeidsgiveren, fripoliser og egen pensjonssparing. Ved å logge inn på NAV sine nettsider kan man få oversikt over hva man får i pensjon fra folketrygden. På norskpensjon.no får man oversikt over pensjon fra nåværende og tidligere arbeidsgivere, samt evt private pensjoner. På nettløsningen til arbeidsgivers pensjonsleverandør får man innblikk i pensjonssparingen og andre tilleggspensjoner.