De ti største digitale stressfaktorene

Den aller største digitale stressfaktoren i arbeidshverdagen er en konstant full innboks.

Kultur

Nest verst er lydsignaler og alarmer. Det sier deltagerne i en ny svensk undersøkelse uført av konsulentselskapet Palorial, skriver ingenjorskarriar.se.En overveldende majoritet av de spurte, 87 prosent, opplever det digitale stresset som en trussel mot engasjementet for- og effektiviteten i arbeidet.På spørsmål om det gjøres noe på arbeidsplassen for å håndtere stress, svarer 13 prosent at det blir gjort enkelte ting, mens 2 prosent svarer nei.Mer enn halvparten av de spurte er pessimistiske for fremtiden, der de tror det digitale stresser fortsetter å øke.Her er listen over de ti største stressfaktorene:1. En konstant full innboks.2. Lydsignaler fra telefoner, PC, mobiler og nettbrett.3. Å måtte agere på all informasjon man gjøres oppmerksom på.4. Notifikasjoner.5. Å alltid måtte være tilgjengelig.6. At det er vanskelig koble av informasjonsstrømmen.7. At det er vanskelig å få oversikten man ønsker i digitale kanaler.8. Manglende kunnskap om digitale verktøy, sosiale kanaler og liknende.9. Vanskelig å finne rett informasjon når man trenger den.10. Annet

Nyheter
Kultur