Dette er statusyrkene i 2015

lege.jpg

Lege, advokat og ingeniør er yrkene med høyest status i Norge. Butikkmedarbeider, frisør og offentlig saksbehandler får bunnplasseringen.

Dette kommer fram i den nyeste arbeidslivsundersøkelsen til Proffice, PAMA, gjennomført blant 2100 yrkesaktive over hele landet, deriblant 1000 ledere. Hele 87 prosent av de spurte mener lege har høyest status, etterfulgt av advokat, med 81 prosent, og ingeniør, med 66 prosent. Butikkmedarbeider havner nederst på listen med 1 prosent, etterfulgt av frisør (3 prosent) og offentlig saksbehandler (5 prosent).– Det spesielle med dette resultatet er at ingeniøryrket fortsatt rager såpass høyt. Det ser ikke ut til at de kontinuerlige medieoppslagene om fall i oljeprisene, og sakene om oljeingeniører som mister jobben, har påvirket omdømmet til ingeniørfaget, sier administrerende direktør i Proffice, Eivind Bøe.Tenker ikke status på yrkesvalgUndersøkelsen viser også at statusyrkene ikke nødvendigvis samsvarer med hva slags yrkesretning man selv ville ha valgt, dersom man hadde fått velge på nytt i dag.Der er det også store forskjeller blant menn og kvinner. Blant menn står ingeniør øverst på listen med 21 prosent, etterfulgt av håndverker med 14 prosent. Blant kvinnene er det flest som ville valg sykepleier (12 prosent), mens lærer kommer på andreplass (11 prosent).– Det viser at man har andre kriterier enn status når man velger yrke. Det kan også ligge en realitetsforståelse i det, sier Eivind Bøe.– Følg hjernen, ikke hjertetAv undersøkelsen kommer det også fram at over halvparten av de spurte mener man bør tenke på hva samfunnet trenger, i stedet for å følge hjertet, når det gjelder valg av utdannelse.– Å velge en utdannelse samfunnet trenger, kan være vanskelig. Det blir i praksis det samme som å spå fremtiden. Samfunnet og konjunkturene forandrer seg hele tiden: Mens det ett år kan være et stort behov for ingeniører, kan det noen år senere vise seg å være vanskelig å få jobb som nettopp det. Det ser vi et eksempel på med nettopp ingeniør-faget nå, når oljeprisene faller, sier Bøe.