Granskning: HPV-vaksinen gir ingen uvanlige syndromer

Foto: Scanpix

Den europeiske legemiddelmyndigheten EMA frikjenner HPV-vaksinen for to alvorlige bivirkninger.

Det er bivirkningskomiteen til European Medicines Agency (EMA) som har gransket om det kunne være en sammenheng mellom syndromene POTS og CPRS, og konkludert med at det ikke er noen sammenheng, skriver VG.– Vi er glade for å få dette avklart. Yngre kvinner kan ta HPV-vaksinen uten å være engstelige for bivirkninger og dermed unngå livmorhalskreft, sier Medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, Steinar Madsen.Det var danske myndigheter som tidligere i år slo alarm etter at et 50-tall jenter hadde blitt rammet av syndromene POTS og CRPS etter å ha fått vaksine mot HPV-infeksjon. Det fikk EMA til å granske saken. EMA påpeker at forekomsten av de aktuelle syndromene blant de vaksinerte er normal i den aktuelle aldersgruppen, skriver VG.Steinar Madsen sier at de i Norge er rapportert 3 tilfeller av mulig POTS og CRPS.– Det er ikke mulig å konkludere om en sammenheng ut fra enkelttilfeller, sier Madsen.