Mener likestillingskampanje ga resultater

Å snakke om likestilling bidro til bevisstgjøring, mener selskapet Compello. Isabelle Ringnes bak "Hun Spanderer", mener økt likestilling kan gi positive resultater på bunnlinjen.

IT-bransjen har et snitt på 23% kvinner, og mange aktører jobber aktivt for å bedre kjønnsbalansen.Da holdningskampanjen "Hun Spanderer" ble lansert i august i år, bestemte e-fakturaselskapet Compello seg raskt for å delta. Kampanjen gikk ut på å få kvinner til spandere et måltid eller en kaffe på gutta, for å involvere dem i debatten om likstilling.Compello la ut "snakkekort" med foreslåtte tema rundt likestilling, og oppfordret sine kvinnelige ansatte til å invitere mannlige kollegaer på en kaffe for å diskutere temaet. De ansatte diskuterte blant annet hvordan selskapet kunne være en foregangsmodell for bransjen, hva man kan gjøre for å unngå typiske kjønnsrollemønster på jobben.Ifølge selskapet viser samtalene at menn ofte er lite bevsste hvilke utfordringer kvinnene møter i arbeidslivet.- Jeg ser på meg selv som en moderne mann, men å bli invitert til diskusjon om temaet har fått meg til å bli mer bevisst på problemstillingene som oppstår. Å høre og lese om det er én ting, men å faktisk selv delta aktivt i dialogen gjorde at jeg fikk mer innsikt i problematikken, innrømmer Lars Rønningen, Seniorutvikler og tillitsvalgt hos Compello.Undersøkelsen "Women Matter" fra 2013, er utarbeidet av McKinsey & Company og viser at nesten en tredjedel av mennene er uvitende om hvilke utfordringer kvinner møter i arbeidslivet.- Jeg har heldigvis ikke eksempler på bevisst diskriminering i Compello, men det finnes helt klart eksempler på ubevisste handlinger. Mannlige kolleger tenker ofte ikke på at utsagn som "kvinner kan ikke kjøre bil" eller at de slenger på "jenta mi" i slutten av en setning er uakseptabelt. Mye av dette «vet» de, men som med så mye annet trenger man en påminnelse av og til. Det handler om bevisstgjøring. sier Camilla Bakjord, Markedssjef hos Compello.Digital leder for #HunSpanderer, Isabelle Ringnes, er veldig fornøyd med at selskap som Compello tar kampanjen et skritt videre.- Det er et viktig initiativ og sender et sterkt signal til fremtidige og nåværende ansatte. Jeg håper at flere selskap lar seg inspirere og aktivt går inn for å gjøre ansatte oppmerksomme på subtile kjønnsdiskriminerende situasjoner og stereotyper. Ikke bare kan det utgjøre en enorm forskjell for ansattes trivsel, men også en positiv effekt på selskapets bunnlinje. Man kan ikke bekjempe et problem før man er oppmerksom på det, sier Ringnes.