Sitter på aksjer verdt 20 mill.

Kronprinsesse Victoria fikk to millioner svenske kroner i avkastning i fjor.

Kronprinsesse Victoria i Sverige har en aksjeportfølje verdt 20 millioner svenske kroner, skriver Dine Penger og Di.se.Ifølge magasinet skal hun ha fått hele to millioner kroner i avkastning i fjor.Aksjeporteføljen består i hovedsak av store og svenske selskap, og skal være langsiktige investeringer.Den største posten i porteføljen er i Wallenberg-familiens investeringsselskap, Investor, der Victoria eier aksjer for om lag 3,9 millioner svenske kroner.Videre eier kronprinsessen aksjer i Ericsson, Latour, Ratos, Sandvik, Nordea, SEB, Getinge og H&M.


Les også