- Torturerer datamaterialet for å få det til å passe med en politisk agenda

Innovasjon Norge-sjef, Anita Krohn Traaseth, møter kritikk for sine uttalelser om at flyktningestrømmen er "en stor mulighet".

Kultur

I et innlegg i DN , 18.11. 2015, hevdet Innovasjon Norge-sjef Anita Krohn Traaseth at flyktningestrømmen til Norge «er en stor mulighet».«Flyktningestrømmen til Norge er en stor mulighet for tilfang av mer humankapital som kan bidra. Er det noe vi trenger her i Norge, så er det flere folk, flere hoder og hender til å løse oppgavene våre fremover», skrev hun.Hun henviste til en studie fra The Partnership For A New American Economy fra 2011, som viser at innvandrere står bak 40 prosent av Fortune 500-selskapene i USA.«Vi må tilrettelegge bedre for innvandrere som ønsker å bygge karriere i etablerte selskaper eller bygger sine egne vekstvirksomhet etter at de er kommet til Norge. Vi må motivere til store ambisjoner og drømmer, og ta frem de få rollemodellene vi har, for de finnes», skrev hun.Krohn Traaseth møter imidlertid kritikk for sine uttalelser i et innlegg av Markus N. Reitan på nettsidene til tidsskriftet Minerva. Reitan kritiserer at det eneste bevismaterialet Krohn Traaseth bruker for å underbygge sin påstand om at flyktningestrømmen representerer en stor mulighet, er studien fra USA.«Her blander Krohn Traaseth epler og appelsiner, og torturerer datamaterialet for å få det til å passe med en politisk agenda», skriver Reitan, som er partner i rådgivningsselskapet Frontier Group.Han mener det er en vesensforskjell mellom innvandrere generelt og flyktninger spesielt.«Hvis Krohn Traaseth hadde sett grundigere på studien hun siterer, ville hun sett at den overveldende majoriteten av innvandrere eller innvandrerbarn som har grunnlagt amerikanske børslokomotiver kommer fra europeiske land», skriver han, og påpeker at krigsflyktninger sjelden har den humankapitalen som trengs for å starte ledende bedrifter i avanserte økonomier.«Hvis vi innbiller oss en amerikansk klisje om at syriske flyktninger vil starte morgendagens vekstmirakler i norsk økonomi, vil integreringen gå langt dårligere enn om vi opererer med mer edruelige forutsetninger», konkluderer Reitan.I et svar til Reitan, også på Minervanett, fastholder Krohn Traaseth at flyktningene utgjør en stor mulighet for vekst i det norske samfunnet.«Hvorfor skulle ikke flyktninger ha like stor mulighet som andre til å bli suksessfulle vekstgründere i norsk økonomi om 5-10 år? Å avfeie den muligheten med ‘amerikansk klisje’ og ‘rosenrødt bilde’, er direkte fordømmende og trist lesning fra Reitan», skriver hun, og fortsetter:«Det er en holdningsutfordring Reitan representerer når han ikke klarer å se på flyktninger som en potensiell ressurs i det øyeblikket de kommer til landet, og at deres mulighet for også på sikt å kunne bli suksessfulle vekstgründere i norsk økonomi overhodet ikke er reell.»Krohn Traaseth hevder at flere syriske flyktninger som kommer til Norge har høyere utdannelse.«Selvfølgelig er det fullt mulig å gå fra å være flyktning til å utøve vekstmirakler», slår Krohn Traaseth fast.

Nyheter
Kultur